• het uilennest
  • La Vie
  • Gynaecologen
  • wel en wee
  • Materna
  • klinisch verloskundigen
  • De Dijk

Samen werken aan veilige zorg

Gelukkig komt een acute verloskundige situatie niet heel vaak voor. Maar op het moment dat er een uitgezakte navelstreng, of een vitale fluxus (heftig bloedverlies na een bevalling) ontstaat, moeten alle partijen goed voorbereid zijn. Daarom trainen eerste- en tweedelijns verloskundigen, gynaecologen en verpleegkundigen van het SKB de aankomende maanden samen. De trainingen gaan onder andere in op het versterken van teamwerken en goed communiceren tijdens acute situaties.

Het oefenen gebeurt onder leiding van Medsim. Dit bedrijf heeft de trainingen samen met vertegenwoordigers uit de regio voorbereid. Met oefenpoppen, technische hulpmiddelen en trainers (vakinhoudelijk en communicatiegericht) wordt er in teams samen getraind. Doordat de trainers geen onderdeel zijn van het team professionals kijken zij met een andere bril naar de teamsamenwerking en wordt de groep uitgedaagd om nog beter samen te werken. 

Voorlichting

Het Verloskundig Samewerkingsverband (VSV) Achterhoek organiseert voorlichtingsavonden in Aalten, Borculo, Lichtenvoorde en Winterswijk. Wij nodigen u hiervoor van harte uit.

Op deze voorlichtingsavonden geven kraamzorg, verloskundigen en gynaecologen uitleg over hoe u thuis en in het ziekenhuis kan bevallen. U hoort hoe de verschillende professionals met elkaar samenwerken om u (en uw partner) zo goed mogelijk te begeleiden.

In het SKB worden ook rondleidingen op de verloskamers georganiseerd. Op deze avonden kunt u een kijkje nemen in een verloskamer. Deze rondleidingen worden begeleid door kraamverzorgsters en kraamverpleegkundigen. Daarnaast is er een informatieve film over "bevallen in het SKB".

Voor een goede organisatie van de avonden (voorlichtingsavonden en rondleidingen) willen wij graag dat u zich aanmeldt.

Dit kan via www.vca-eva.nl/voorlichtingsavond

 

Tot snel!