• Materna
  • La Vie
  • het uilennest
  • Gynaecologen
  • wel en wee
  • klinisch verloskundigen
  • De Dijk

Voorlichtingsavond (try out) op 19 november 2015

Het afgelopen jaar hebben verloskundigen, gynaecologen en kraamzorg hard gewerkt aan één gezamenlijke voorlichting. In 2016 willen alle partners van het VSV de voorlichting aan alle zwangeren samen geven!

De plannen zijn klaar, maar het is heel belangrijk om te weten of de plannen goed uitvoerbaar zijn. Daarom is er op donderdag 19 november een try out. Door de verschillende verloskundige praktijken en het ziekenhuis wordt een groep van zwangeren en hun partners gevraagd om deel te nemen. We zijn heel benieuwd hoe de ervaringen zijn van de zwangeren, maar ook van de professionals.

 

In ieder geval: wordt vervolgd!