• wel en wee
  • het uilennest
  • De Dijk
  • klinisch verloskundigen
  • La Vie
  • Gynaecologen
  • Materna

Voorlichtingsavond (try out) op 19 november 2015

Het afgelopen jaar hebben verloskundigen, gynaecologen en kraamzorg hard gewerkt aan één gezamenlijke voorlichting. In 2016 willen alle partners van het VSV de voorlichting aan alle zwangeren samen geven!

De plannen zijn klaar, maar het is heel belangrijk om te weten of de plannen goed uitvoerbaar zijn. Daarom is er op donderdag 19 november een try out. Door de verschillende verloskundige praktijken en het ziekenhuis wordt een groep van zwangeren en hun partners gevraagd om deel te nemen. We zijn heel benieuwd hoe de ervaringen zijn van de zwangeren, maar ook van de professionals.

 

In ieder geval: wordt vervolgd!

Samenwerkende professionals:beste zorg voor ouders en kind

In de maand mei is in de regio van de Oost Achterhoek door Wegener een tijdschrift uitgebracht onder de naam "Winterswijk in Beeld". In dit blad worden de sterke punten uit de regio zichtbaar gemaakt. In een van de artikelen is er aandacht voor de zorg die het verloskundig samenwerkingsverband levert. Onder de titel Samenwerkende professionals: beste zorg voor ouders en kind staat in het stuk op welke manier alle verloskundigen, artsen, kraamverzorgenden en andere betrokkenen zich inzetten voor de beste verloskundige zorg in de regio.

Meer artikelen...