Wat we doen

Wat doet het VSV nu, enkele voorbeelden

  • Twee maandelijks vergaderen
  • Zwangeren bespreking
  • Samen protocollen en werkafspraken ontwikkelen
  • Training van acute situaties en bijscholing
  • Opstarten van nieuwe verbeteringen
  • POP-poli

Continue verbetering van de zorg

In de laatste jaren is er gekeken waar we de verloskundige zorg samen nog kunnen verbeteren. We zijn daarom samen gestart met nieuwe initiatieven, waaronder de POP-poli en de zwangerenbespreking.

De zwangerenbespreking is een wekelijks overleg waarbij alle “nieuwe zwangeren” door een team van verloskundigen en gynaecologen worden besproken. Samen wordt gekeken of er een verhoogd risico is op bijzonderheden in de zwangerschap, maar ook wie deze zwangere het beste kan begeleiden. De uitkomsten van dit overleg worden in een bief vastgelegd en de zwangere, de verloskundige, de huisarts en de gynaecoloog krijgen deze opgestuurd. Mocht een van de zorgverleners het nodig vinden kan een zwangere opnieuw besproken worden. Dit gebeurt vaak bij nieuwe ontwikkelingen in de zwangerschap.

Daarnaast is de POP-poli ontwikkeld. Deze poli is ontwikkeld voor zwangeren die extra aandacht en begeleiding nodig hebben in verband met problemen op het psychische of sociale gebied. Wanneer één van de zorgverleners denkt dat extra zorg nodig is, dan wordt er met de zwangere besproken of zij aangemeld voor deze poli. Een team van professionals (verloskundige, gynaecoloog, psychiater, kinderarts en verpleegkundigen) bespreken welke zorg voor deze zwangere nu tijdens de zwangerschap, maar misschien ook na de zwangerschap nodig is.