Missie en visie

Het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Achterhoek Oost is opgericht op 01-10-2011 en betreft een geformaliseerde samenwerking tussen de verloskundigen in het verzorgingsgebied van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en de gynaecologen van het ziekenhuis.

Het doel van het samenwerkingsverband:

Op ambitieuze en autonome wijze de stem van cliënt en zorgverlener vertegenwoordigen, waarbij de zorg gestroomlijnd en rendabel verleend wordt.

  1. Het bevorderen van de kwaliteit van de individuele verloskundige zorgverlening en het creeren van een zorgcontinuum. Het vastleggen van afspraken over wie verantwoordelijk is voor de zorg. De cliënt staat centraal.
  2. Het vastleggen van de organisatie van de verloskundige zorg in het verzorgingsgebied van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
  3. Het bevorderen van de samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen en andere daarvoor in aanmerking komende beroepsbeoefenaren in de regio op het gebied van verloskundige zorg.

Gezamenlijke uitgangspunten van de zorgverleners binnen het VSV zijn:

  • De client staat centraal gedurende zwangerschapswens, zwangerschap, bevalling en kraambed.
  • Wat in de 1e lijn (de verloskundigenpraktijken) thuis hoort, gebeurt in de 1e lijn; wat in de 2e lijn (het ziekenhuis) thuis hoort, gebeurt in de 2e lijn.
  • De verloskundige zorg wordt zoveel mogelijk afgestemd op de wensen en behoeften van de zwangere en haar partner.
  • Client en partner hebben recht op goede volledige informatie tijdens het gehele begeleidingstraject.

Door middel van de oprichting van het VSV wordt getracht deze doelen en uitgangspunten te waarborgen.

Klik hier voor het jaarverslag van het VSV.