Ik ben bevallen

Na de bevalling komt een kraamverzorgende thuis voor jullie zorgen. In het ziekenhuis worden jullie verzorgd door een verpleegkundige. Zes weken na je bevalling krijg je een nacontrole.

Hielprik

Gehoorscan